Insikt från ett underliv

"Celibat (av latin caelebs, "ogift") är ett livsval bestående i totalt avstående från sexuellt umgänge. Ofta avses, i synnerhet om celibatin är religiöst motiverad, avståndstagande från all slags sexuellt umgänge. Traditionellt har celibatet varit religiöst betingat. Under senare tid har celibatet även fått en politisk betydelse, se härom i artikeln radikalfeminism. Jämför även asexualitet."

Mitt underliv har givit mig en uppenbarelse. Ingen, inklusive mig själv kommer aldrig att ha närmare kontakt med henne igen. Den enda beröring hon eftersträvar är blöta, kalla handdukar. ( nej det går inte att dra några liknelser till det manliga könet )
Hon berättade också att hon inte ville att jag skulle titta efter hur hon för närvarande ser ut. Alltså avstår jag även från sådan förströelse. 

Tack för insikten underliv. Jag lyssnar. 
1 mami:

skriven

Hahahaha.....du är störd...

2 Anonym:

skriven

Kan ha förståelse för budskapet, begripligt om hon känner sig sliten för tillfället, men mest troligt kommer hon igen efter lite återhämtning!
Tack för skratt, som så många gånger tidigare! :)

3 Anonym:

skriven

Kan ha förståelse för budskapet, begripligt om hon känner sig sliten för tillfället, men mest troligt kommer hon igen efter lite återhämtning!
Tack för skratt, som så många gånger tidigare! :)

4 Anonym:

skriven

Kan ha förståelse för budskapet, begripligt om hon känner sig sliten för tillfället, men mest troligt kommer hon igen efter lite återhämtning!
Tack för skratt, som så många gånger tidigare! :)

Kommentera här: